Menu
Menu
Uw Mandje

Zuurstofconcentrator klaarmaken

Klaarmaken van zuurstofconcentrator voor het gebruik:

Aandachtspunten
–  De firma die de apparatuur en de zuurstof levert is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het materiaal. Ook zorgt de firma voor een duidelijke schriftelijke instructie voor het gebruik en onderhoud van het materiaal en voor voldoende voorraad zuurstof.
– Vanwege het brandbevorderend effect van zuurstof dienen een aantal veiligheidsmaatregelen te worden getroffen.
– De zuurstofconcentrator moet vrij staan. En minstens 15 cm. afstand hebben ten opzichte van muren, gordijnen en vloerbedekking.
– Bij gebruik van 4-5 liter zuurstof per minuut of meer is een luchtbevochtigersfles geïndiceerd in overleg met de arts. Dit voorkomt irritatie van het slijmvlies.
– Zuurstoftoevoerslangen worden verwisseld bij zichtbare verontreiniging.
–Het inlaatfilter moet gecontroleerd worden en, indien nodig, gereinigd (zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van het betreffende apparaat).

Complicaties tijdens de handeling    


Handelwijze
Het alarmsignaal luidt niet na het aanzetten van de zuurstofconcentrator .   Zet het apparaat uit, zet de flowmeter aan en wacht tot het kogeltje naar nul daalt. Zet dan de zuurstofconcentrator weer aan. Indien nog steeds geen alarmsignaal luidt raadpleeg de leverancier.
Het alarmsignaal luidt langer dan 1 minuut.    Controleer: of de stekker in het stopcontact zit, verstopping in het luchtinlaatfilter, een hittebron te dicht bij de zuurstofconcentrator , te weinig ruimte rondom de zuurstofconcentrator . Indien één van deze problemen de oorzaak blijkt zet de zuurstofconcentrator uit, laat 10 minuten afkoelen en zet dan de zuurstofconcentrator weer aan.
De zuurstofconcentratie wordt niet optimaal.    Controleer of de flowmeter aan staat en waarschuw anders de leverancier.


Benodigdheden
– zuurstofconcentrator
– zo nodig: bevochtiger, eventueel met tussenstuk
– gebruiksinstructie van de zuurstofconcentrator
– zuurstoftoevoerslang
 

Werkwijze
1   Zet de benodigdheden binnen handbereik.
2   Plaats de zuurstofconcentrator zo, dat het inlaatfilter aan de zijkant van de behuizing onbelemmerd omgevingslucht kan aanzuigen.
3   Bevestig indien van toepassing de bevochtiger op de zuurstofaansluiting (eventueel met behulp van een meegeleverd tussenstuk, afhankelijk van het type zuurstofconcentrator ).
4   Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
5   Druk de aan/uitschakelaar in. Er gaat een lampje branden en alle functies van de zuurstofconcentrator worden gecontroleerd. Ook is het alarmsignaal gedurende enkele seconden hoorbaar (zie gebruiksinstructie voor de betekenis van de verschillende lampjes, dit is afhankelijk van het type zuurstofconcentrator ).
6   Stel de flowmeter in volgens de gebruiksinstructie van de zuurstofconcentrator . Het apparaat heeft een opstarttijd nodig van 5 minuten om de optimale zuurstofconcentratie te bereiken.
7   Stel de flowmeter in op de voorgeschreven hoeveelheid zuurstof. Het midden van het kogeltje in de flowmeter geeft het exacte aantal liters per minuut aan.
8   Sluit een zuurstoftoevoerslang aan op de flowmeter.
9   Controleer de eerste 30 minuten na het inschakelen regelmatig de ingestelde dosering en stel deze desgewenst bij.
10   Ruim de overige materialen op.
11   Noteer de handeling en eventuele bevindingen.