Menu
Menu
Uw Mandje

zuurstofconcentrator veiligheid

Waarschuwingen en aandachtspunten


Een waarschuwing wijst op het gevaar van letsel van de bediener of de patiënt.
•     Voor een goede werking vereist uw concentrator onbelemmerde ventilatie. De ventilatiepoorten bevinden zich achterop het apparaat, onderaan en bij het luchttoevoerfilter aan de zijkant. Houd het apparaat op ten minste 15 tot 30 cm afstand van muren, meubilair en met name gordijnen die een goede luchtstroom naar het apparaat zouden kunnen belemmeren. Plaats de concentrator niet in een kleine afgesloten ruimte
(zoals een kast).
•     De beschermkappen van dit apparaat niet verwijderen. Onderhoud moet worden verricht door een door erkende en opgeleide thuiszorgverlener.
•     In het geval van een apparaatalarm of indien u ongemak ondervindt, moet u uw thuiszorgverlener en/of medisch specialist onmiddellijk daarvan op de hoogte stellen.
•     De door deze concentrator gegenereerde zuurstof is aanvullend en mag niet worden beschouwd als levensreddend of levensonderhoudend. Onder bepaalde omstandigheden kan zuurstoftherapie gevaarlijk zijn; alle gebruikers dienen medisch advies in te winnen alvorens dit apparaat te gebruiken.
•     Als de voorschrijvend medisch specialist heeft vastgesteld dat een onderbreking in de zuurstoftoevoer (om welke reden dan ook) ernstige gevolgen kan hebben voor de gebruiker, dient er een andere zuurstofbron ter beschikking te staan die onmiddellijk kan worden gebruikt.
•     Zuurstof versnelt het ontbrandingsproces aanzienlijk en moet uit de buurt van hitte en open vuur worden gehouden. Niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van brandgevaarlijke anaestheticamengsels met lucht, zuurstof of lachgas.
•     Niemand (inclusief uzelf ) mag roken in de buurt van de concentrator tijdens gebruik van het apparaat;
ook open vuur moet uit de buurt worden gehouden.
•     Gebruik geen olie of vet op de concentrator of de bijbehorende onderdelen: deze stoffen kunnen in combinatie met zuurstof de kans op brandgevaar of persoonlijk letsel sterk verhogen.
•     Gebruik de zuurstofconcentrator niet als de stekker of de voedingskabel beschadigd is. Geen verleng- snoeren of elektrische adapters gebruiken.
•     Reinig de concentrator niet terwijl de stekker in het stopcontact is gestoken.
•     Gebruik van het apparaat bij een spanningswaarde, LPM-waarde, vochtigheidsgraad en/of hoogtewaarde hoger dan of buiten het aangegeven bereik kan het niveau van zuurstofconcentratie verlagen.
•     Uw thuiszorgverlener is verantwoordelijk voor preventief onderhoud op periodieke, door de fabrikant van het apparaat aanbevolen, momenten.
Aandachtspunten
“Let op” wijst op het gevaar van beschadiging van het apparaat.
•     Geen vloeistoffen op of bij het apparaat plaatsen.
•     Als er vloeistof wordt gemorst op het apparaat, schakelt u de voeding uit en trekt u de stekker uit het stopcontact voordat u de gemorste vloeistof opruimt. Bel uw thuiszorgverlener  als het apparaat niet meer correct werkt.